Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przedsiębiorcy (osób fizycznych)

Perfetti Van Melle Polska Sp. z o.o. informuje, że zarządza i przetwarza dane osobowe przedsiębiorcy (osoby fizycznej) w postaci elektronicznej, zorganizowane w struktury baz danych.

  1. Przetwarzaniu podlegają dane o następujących parametrach:

Kategorie podmiotów danych

Kategorie danych

przedsiębiorcy (osoby fizyczne):
- dystrybutorzy
- sklepy

- imię i nazwisko:
- nazwa prowadzonej działalności gospodarczej (firma),
- adres: geograficzny, poczty elektronicznej,
- numer telefonu,
- NIP
- dane sprzedażowe dotyczące zamówień i faktur

  1. Na zgromadzonych danych osobowych dokonywane będą następujące czynności przetwarzania: utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, dopasowywanie lub łączenie, przechowywanie (w tym archiwizowanie) danych osobowych w bazach danych, zdalne udostępnianie danych kontrahentom (dystrybutorom) poprzez odbieranie i wysyłanie komunikatów, zawierających dane osobowe, przez sieć Internet, pomiędzy systemem informatycznym Perfetti Van Melle Polska Sp. z o.o. a systemami informatycznymi kontrahentów (dystrybutorów).

 

  1. Perfetti Van Melle Polska Sp. z o.o. zapewnia, że dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia RODO i Polityką Prywatności.
  2. Administratorem danych jest Perfetti Van Melle Polska Sp. z o.o.

Siedziba:    Krakowiaków 50, 02-255 Warszawa, Polska
Telefon:     +48 22 711 85 00
Faks:          +48 22 711 85 85
NIP                        PL 526-00-15-828
KRS          0000035934
Email: rodo@pl.pvmgrp.com cc: pvmdpo@it.pvmgrp.com